Υποβολή Ταινίας στο Outview Film Festival για το #vgeskaipes 2019

Διαβάστε εδώ για τον διαγωνισμό.

Δείτε εδώ τα promo video του διαγωνισμού.

Η διάρκεια του βίντεο να είναι μέχρι πέντε λεπτά (05:00)

Όνομα και Επώνυμο / Name and Surname

Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Telephone Number

Email

Τίτλος Ταινίας / Film Title

Διάρκεια σε λεπτά / Duration in minutes

Πόλη / City

Διεύθυνση URL (Youtube, Vimeo, κ.ο.κ.) / Secure Online Link (Youtube Vimeo, etc.)

Κωδικός / Secure Online Password